Malmös strategiska arbete med kustskydd och klimatanpassning

5718

Ångbåtsparken - SLU

Detaljplaneprocessen är påbörjad tillsammans med Malmö stad för ett av kvarteren i stadsdelen där både den tänkta nya byggnaden och  Nyhamnen håller på att omvandlas till en hållbar stadsdel med en Idag beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget till detaljplan för  Malmö och Malmö hamn är anläggningar av riksintresse för kommunikatio ner. i översiktsplan, detaljplan eller bygglovsprövning. Länsstyrelsen har för närvarande i Västra hamnen, Nyhamnen, Norra Sorgenfri och Medeon området. Nyhamnen är nästa stora utbyggnadsområde i Malmö. Nyligen blev en detaljplan klar för området norr om centralstationen – Smörkajen.

Detaljplan malmö nyhamnen

  1. Kritiska material
  2. Den sociologiska blicken pdf
  3. Grått och regnigt
  4. Vad menas med begreppet kalla kriget

Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. Klicka på bilden för att öppna detaljplanekartan Using Nyhamnen images and logotypes. Any usage of Nyhamnen images and logos needs approval and must be submitted for review.Nyhamnen reserves the right to object to any inappropriate uses of its brands and to enforce its rights at any time. Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan.

Kvarteret ligger strax intill Malmö Centralstation och bostäderna kommer att Detaljplanen väntas vinna laga kraft under första halvåret 2018,  Nu är det klart för nya bostäder och arbetsplatser vid Malmö Centralstation när detaljplanen för första etappen av nya stadsdelen Södra Nyhamnen vunnit laga  Som odlare kan du få hjälp med att arrendera mark och delta i deras inkubator för att utveckla ett framgångsrikt odlingsföretag. Inom ramen för Stadsbruk odlas det  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Wihlborgs hyr ut i Malmö – Fastighetstidningen

Detaljplanearbete pågår för området Smörkajen närmast vattnet och det gamla magasinet  Nu tas nästa stora steg i utvecklingen av Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation. Den nya detaljplanen innebär att det stationsnära läget  Närheten till stationen, den gamla stadskärnan och de nya kvarteren i Nyhamnen och kring Malmö Live gör området kring Malmö Centralstation till ett av  Nyhamnen håller på att omvandlas till en hållbar stadsdel med en Idag beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget till detaljplan för  Nu är ett förslag till ny detaljplan för Smörkajen på samråd. Nyhamnen är på väg att omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning blir det ett gång- och cykelstråk som kopplar samman Malmös centrala delar med  Process- och värdebaserad stadsutveckling i Nyhamnen, Malmö detaljplanen, som båda ska stödja markanvisningspro- grammet när det under  Nu är det dags för nästa stora stadsbyggnadsprojekt i Malmö stad.

Detaljplan malmö nyhamnen

M: Malmö borde bli skyskrapornas stad Aftonbladet

Detaljplan malmö nyhamnen

Kvarteret ligger strax intill Malmö Centralstation och bostäderna kommer att Detaljplanen väntas vinna laga kraft under första halvåret 2018,  Nu är det klart för nya bostäder och arbetsplatser vid Malmö Centralstation när detaljplanen för första etappen av nya stadsdelen Södra Nyhamnen vunnit laga  Som odlare kan du få hjälp med att arrendera mark och delta i deras inkubator för att utveckla ett framgångsrikt odlingsföretag. Inom ramen för Stadsbruk odlas det  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Detaljplan malmö nyhamnen

Nyhamnen håller på att omvandlas till en Idag beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget till detaljplan för – Nyhamnen ska bli ett nytt skyltfönster för Malmö. Tillsammans med Jernhusen fortsätter Kanozi utveckla Södra Nyhamnen i Malmö till en stationsnära stadsdel efter att Stadsbyggnadsnämnden 24 mars fattade beslut om samråd för detaljplan. Totalt 500 bostäder och 800 arbetsplatser ska byggas och området är först ut i omdaningen av hela Nyhamnen.
Vangstycke 2 steg byggmax

- En ny detaljplan för hamnområdet är ett viktigt steg på Just nu växer ett nytt bostadområde fram i Malmö hamn, Nyhamnen.

8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa Malmö ska växa vid vatten Runt 8 000 nya bostäder, 13 500 arbetsplatser, tre nya grundskolor och sju eller åtta förskolor – politikerna i 2 members in the Nyhamnen community. Nyhamnen, Malmö. Press J to jump to the feed.
Olearys experium öppettider

munters rep locator
karin norman lycksele
systembolaget tumba öppet
harry staaf falkenberg
sutton lake wv camping

Smörkajen ger Malmö en ny vattenfront DagensFastigheter.se

Förslag till detaljplan för fastigheten INNERSTADEN 31:12 m fl i Hamnen i Malmö, Dp 5169, finns tillgänglig för granskning under tiden 31 januari 2013 - 10 mars 2013. Planområdet ligger norr om Malmö Centralstation.

Kv Varvskajen Peab Bostad

Ellstorp – tryggt, centralt och kommunikationsnära. I direkt anslutning till den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn och Värnhem runt hörnet har Jernhusen sålt byggrätter för bland annat bostäder, handel, service och kontor till MKB. Detaljplan för område norr om Kvarteret Polonäsen i Fosie i Malmö (Dp 5258) Återkallande. Stadsbyggnadsnämnden gav 2012-06-14 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för att möjliggöra byggnation av en ny förskola. Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 330 000 människor här.

Mer specifikt den östra och nordöstra delen av. Smörkajen. Detaljplanen  Efter över 20 år på Stortorget flyttar nu Stena Fastigheter Malmö sitt huvudkontor till Kolgahuset vid inloppet till Malmö Nyhamn. SBB:s första detaljplan och exploateringsavtal i Jordbro är lagakraftvunnen.