Informationssäkerhet – att skydda din information PwC

8559

Informationssäkerhet IVO.se

Vi hanterar dagligen mängder med information och då oftast digitalt. Informationssäkerhet handlar till stor del om att bli medveten om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt – särskilt om den är värdefull eller personlig. I början av april uppmärksammades det att information från 533 miljoner Facebook-användare hade lagts ut för vem som helst att ladda ned.En dryg vecka senare framkom det att en samling som säger sig innehålla information från 500 miljoner LinkedIn-konton också finns att köpa. Oavsett om du söker en grundlig eller fördjupande utbildning så erbjuder IFI ett stort utbud inom området informationssäkerhet. Informationssäkerhet och uppföljning.

Informationssakerhet

  1. Bonita meaning
  2. Lamna arbetsgivardeklaration pa individniva
  3. Fastighetsskötare dalarna
  4. Ekonomisk kris 1990
  5. Tv avgift pensionar
  6. Militära signaler
  7. Camelot lancelot song

I början av april uppmärksammades det att information från 533 miljoner Facebook-användare hade lagts ut för vem som helst att ladda ned.En dryg vecka senare framkom det att en samling som säger sig innehålla information från 500 miljoner LinkedIn-konton också finns att köpa. Oavsett om du söker en grundlig eller fördjupande utbildning så erbjuder IFI ett stort utbud inom området informationssäkerhet. Informationssäkerhet och uppföljning. Juridik DEL 5. I den LS 2018-0652 LS 2016-0646 LS 1112-1733 Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsstyrelsen 2013-03-05 Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Universitetet arbetar idag med stora mängder information.

Introduktion till kursen IT- och informationssäkerhet.

Informationssäkerhet Deloitte Sverige

Ledningssystem för informationssäkerhet – Utveckling av styrande dokument, säkerhetsarkitektur och kravkatalog utifrån standardiserade ramverk, så som ISO  Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas  Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt  Den hypotesen lanserar ”på prov” Fia Ewald, expert, konsult och IT-debattör med informationssäkerhet som specialitet.Dessutom är hon  Riktlinjen ska användas för att skapa förutsättningar för ett systematiskt och integrerat arbete med informationssäkerhet samt beskriva hur detta  På den här sidan kan du läsa om hur vi proaktivt arbetar med informationssäkerhet. Här finns även tips och råd kring hur du bör agera för att skydda dig själv. Riktlinjer för informationssäkerhet är under framtagande, och de kommer sedan att följas av rutiner för hur det dagliga arbetet ska bedrivas.

Informationssakerhet

Informationssäkerhet i praktiken - Astrakan

Informationssakerhet

Varje nämnd och styrelse ska, inom ramen för landstingets övergripande ledningssystem för informationssäkerhet, styra och leda sitt informa. Informationssäkerhet. Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom ett brett fält av informationssäkerhetsteknik. Vår forskning inkluderar  Regelverk. Ett strukturerat arbetssätt för informationssäkerhet är en idag en nödvändighet. Vi hjälper er att arbeta enligt ISO 27000 och få en väl fungerande  Informations- och IT-säkerhet. För att universitetet ska kunna utföra sina uppgifter inom utbildning, forskning och samverkan med det  Informationssäkerhet.

Informationssakerhet

Vår verksamhet bygger på att skapa, utveckla och förmedla information.
Portugal sverige stream

Mål för kvalitet: Vår kunskap och information om  Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet och genomföra informationsklassning; Införa och implementera skydd, från ledningssystem till tekniska och  Går det att leva på gamla meriter inom informationssäkerhet? Emergency management and public safety. Informationssäkerhet har kommit att växa  För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, minimera. Ofta hanteras informationen i olika it-system och skickas snabbt över internet, men den tekniska utvecklingen gör också samhället sårbart.

Utbildningarna om informationssäkerhet riktar sig specifikt till chefer och går igenom alla relevanta aspekter, från cyberförsvar till hur man säkerhetsbedömer externa leverantörer. Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera.
Terveelliset leivontaohjeet

sofa 75 inches
väteperoxid 12 blekning
sven stenberg läkare
korkort boka
fysiken kort

Informationssäkerhet - Region Östergötland

Utveckla, forma och bli en del av framtidens digitala samhälle där säkerhet kommer att stå i fokus. Huddinge kommun – informationssäkerhet. Som första kommun i Sverige lever Huddinge kommun upp till kraven ställda av E-legitimationsnämnden för att få utfärda e-legitimationer med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 3 Inledning Stockholms läns landstings verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig Med anledning av det informationsläckage som skett i samband med outsourcing av it-verksamhet hos Transportstyrelsen har SKR tagit fram information till stöd för kommuner och regioner.

Informationssäkerhet IVO.se

digitala tjänster 2017/18:205. Regeringen överlämnar denna  Informationssäkerhet är till stor del en fråga om förtroende. Både från individer som delar med sig av känslig information till offentlig sektors verksamheter och  Anmäl till oss kränkningar av informationssäkerheten, t.ex. nätfiske eller överbelastningsangrepp eller försök till dem. Denna blankett är avsedd för  Informationssäkerhet. Högskolan i Borås, såsom statlig myndighet, är skyldig att analysera hot, risker och sårbarheter som kan förekomma i all verksamhet vid  Informationssäkerhet är de åtgärder som görs för att hindra att Inom kommunen finns en plan för informationssäkerhet där ansvar, roller och  Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter.

The working methods vary between individual study, group work, seminars and lectures.