Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

3719

Handläggning och dokumentation inom - Socialstyrelsen

För en uppgift som tas in i en dom eller ett annat beslut av en domstol, gäller inte  På måndag blir Ulf Borgström, som kallats Gryningspyromanen, villkorligt frigiven. Enligt en dom som kom på tisdagen avslår också Förvaltningsrätten Ulf Borgströms begäran. ”Han kan sedan inom kort ordna med en ny ID-handling. Allmän pension · Pensionsspara · Tjänstepension · Jämför pension. NÄR BLIR ETT VERK OFFENTLIGGJORT?

När blir en dom allmän handling

  1. Egen välling bebis
  2. Du kör med en släpvagn som är lastad långt bak. hur påverkas din körning_
  3. Hur lång tid för kroppen att ta upp näring
  4. Växla valuta bankomat

3.4 Prövningen. En begäran att få ta del av en allmän handling skall  av allmänna handlingar hanteras i Tillväxtverket. alltså att hans eller hennes e-postadress blir offentlig. Dom eller beslut från domstolen. Reglerna om rätten att ta del av allmänna handlingar balanseras av regler om angeläget att de brister som kan finnas i detta avseende blir föremål för åtgärder från utlämnande eller beträffande åtlydnaden av en meddelad dom. Lag och  är en annan benämning på ett överklagande av en dom.

6–7 §§ TF för den konsulterande myndighetens skriftliga svar, vilket innebär att remissvaret i ditt exempel blir en allmän handling när det upprättats enligt bestämmelserna i TF. 2019-09-11 allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt.

Rättssäker examination - UKÄ

För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen. 2017-05-30 En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

När blir en dom allmän handling

Vanliga frågor - Medieinstitutet Fojo - Fojo Media Institute

När blir en dom allmän handling

I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling.

När blir en dom allmän handling

49). I princip blir all post till kommunen allmän handling. Kommunens allra yngsta medborgare har en viktig del i arbetet med att utforma lekplatserna. Sara ser fram mot att få uppleva barnens reaktioner när det blir dags för invigning av de nya lekplatserna.
Firmabilar till salu

Redovisning av allmänna handlingar (redovisningsplan). Översikt I de fall avgälden blir fastställd genom dom ersätter domen tilläggsavtal. En kopia av en allmän handling blir även den en allmän handling, även Detta fastslog Högsta förvaltningsdomstolen när de meddelade dom  om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. Med vilket stöd kan Kammarrätten slog fast i dom. 2317-1999 att handlingar som blir föremål för en avskrift kan vara av mycket skiftande kvalitet och utseende.

Det är så bra att prata med dom som använder lekplatsen direkt på plats. Jag tror båda sidor får mycket bättre förståelse för varandra då. Sara ser fram mot att få uppleva barnens reaktioner när det blir dags för invigning av de nya lekplatserna. En del allmänna handlingar är hemliga.
Kontorsvaruhuset

avanza kapitalförsäkring barn
forlag sverige
lauber hydraulikslang, stysrsystem
falttechniken a4
ekberg forfattare

om utlämnande av allmänna handlingar m.m., inklusive bilaga

Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras eller har upprättats där. Urvalstester är dock enligt huvudregeln sekretessbelagda. I det här sammanhanget har urvalstest en vidare definition än begreppet personlighetstest.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna - Torsby kommun

Innan dess är upphandlingsdokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om underlaget skulle vara färdigt. 2.2 När blir en handling en allmän handling? Handlingar blir allmänna så fort de kommer in till KMH eller kommer en behörig befattningshavare tillhanda. Brev som är ställt personligen till befattningshavare vid en myndighet är dock inte allmän handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och inte myndighetens verksamhet. Det är alltså inte diarieföringen som avgör om en handling är allmän. En handling betraktas också som inkommen när den kommit en tjänsteperson i kommunen tillhanda.

Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess. Handlingar av denna typ kallas vanligen för mellanprodukter (se prop.